Aelodaeth
 

Mae croeso i chi ymuno â ni. Mae’r aelodaeth ar agor i unrhyw efengyleiddiwr yn yr Eglwys yng Nghymru sy’n cytuno â’n Sail Ffydd.

Nid oes tâl aelodaeth penodol, ond rydym yn gofyn am gyfraniad o £10 y flwyddyn oddi wrth bob cartref. Mae ffurflen aelodaeth, gan gynnwys ffurflen archeb sefydlog banc, ar gael yma mewn fersiwn pdf, ac yma mewn fersiwn Word, neu oddi wrth Parch. Richard Wood trwy’r tudalen cyswllt. Os ydych chi’n talu treth, a wnewch chi lenwi'r adran rhodd cymorth hefyd os gwelwch chi'n dda.